POLÍTICA DE QUALITAT

MITON, S.L, ÉS UNA EMPRESA ESPANYOLA DEDICADA A LA PERSONALITZACIÓ D’ENVASOS, MANIPULATS I PRODUCCIÓ D’INSECTICIDES I AMBIENTADORS, QUE COMENÇÀ LA SEVA ACTIVITAT FA MÉS DE 25 ANYS.

MISSIÓ

CONTRIBUIR ALS NOSTRES SERVEIS AMB ORIENTACIÓ A SUPERAR LES EXPECTATIVES DELS NOSTRES CLIENTS EN QUALITAT, COST I SERVEI, A TOTES LES NOSTRES ACTIVITATS, MANTENINT A TOTS ELS NIVELLS DE L’ ORGANITZACIÓ UN SISTEMA DE GESTIÓ DE LA QUALITAT. AIXÍ COM TAMBÉ DIFONDRE A TOTS ELS IMPLICATS LA POLÍTICA DE QUALITAT DE L’EMPRESA

VISIÓ

DESENVOLUPAMENT CONTINU DELS NOSTRES PROCESSOS, PRODUCTES I SERVEIS, OBTENINT LA RENDIBILITAT NECESSÀRIA QUE PERMETI QUE L’ ORGANITZACIÓ PROSPERI I QUEDI ASSEGURAT EL SEU FUTURAMB MILLORES I INNOVACIONS A TOTES LES ACTIVITATS DE L’ ORGANITZACIÓ, QUE PERMETIN EL CREXEMENT DE L’ EMPRESA I AUGMENTIN EL VALOR DE LA MATEIXA, COM REFERENT EN EL SEU MERCAT.

AIXÍ MATEIX, DESENVOLUPAR TOTES LES NOSTRES ACTIVITATS, VETLLANT PER ALS INTERESSOS DE TOTES LES PARTS INTERESSADES: SOCIETAT, ENTITATS DE CARÀCTER LOCAL / ESTATAL, CLIENTS, PROVEÏDORS, TREBALLADORS I LA PROPIETAT.

VALORS

  1. INTEGRITAT, HONESTEDAT I RESPONSABILITAT EN TOTS ELS NOSTRES COMPORTAMENTS I RESULTATS. 
  1. QUALITAT EN ELS NOSTRES PRODUCTES I SERVEIS QUE SATISFACIN TANT ELS REQUISITS I NECESSITATS DELS NOSTRES CLIENTS, COM ELS LEGALS I REGLAMENTARIS, BASAT EN EL CUMPLIMENT I MANTENIMENT DE LA NORMA UNE- ISO9001:2015 I EL SEGUIMENT DE LES DIRECTRIUS DE LES BPF INDICADES A LA ISO22716.
  1. TREBALL SEGUR EN UN MEDI AMBIENT QUE PROMOGUI LA SALUT I EL BENESTAR DE LES PERSONES, BASAT EN LES DIRECTRIUS DE LES NORMES ISO45001 I ISO14001, INCIDINT EN LA PREVENCIÓ, REDUCCIÓ DE L’ IMPACTE AMBIENTAL I PREVENCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ.
  1. FORMACIÓ, MOTIVACIÓ, RECONEIXEMENT I IMPLICACIÓ DEL PERSONAL, SÓN LES CLAUS DE L’ÈXIT DE LA NOSTRA FORÇA, POTENCIANT EL COMPROMÍS DEL PERSONAL EN L’ ÚS DE LA SEVA COMPETÈNCIA EN BENEFICI DE L’ EMPRESA.
  1. UNES RELACIONS MÚTUAMENT BENEFICIOSES AMB ELS NOSTRES PROVEÏDORS QUE FOMENTIN LA CAPACITAT D’AMBDÓS DE CREAR VALOR.

COMPROMÍS

PER AIXÒ, LA DIRECCIÓ DE MITON SL ES COMPROMET A LIDERAR, FOMENTAR I FER COMPLIR LA POLITÍCA DE QUALITAT, A PROPORCIONAR ELS RECUSOS NECESSARIS PER A QUE L’ACTIVITAT SIGUI EFICAÇ I EFICIENT, AIXÍ COM A VETLLAR PER A QUE TOTES LES PERSONES QUE INTEGREN MITON S.L. RESPECTIN LES DISPOSICIONS DESCRITES AL  MANUAL DE GESTIÓ, AMB L’ ENFOCAMENT ORIENTAT CAP EL CLIENT, ELS PROCESSOS, I LA GESTIÓ DE RISCOS I OPORTUNITATS, COM EL NOSTRE MÁXIM OBJECTIU COMÚ.

Gener 2022
Miton, S.L
Gerent