packaging navideño

Manipulacions

Sovint, la manipulació dels productes industrials o comercials, és un procés productiu que requereix una alta activitat manual per tal d’aconseguir la presentació del producte final, segons sigui la demanda de cada client. L’ èxit de les manipulacions és la qualitat i s’aconsegueix un cop estudiat cada projecte de manera personalitzada individualment. La nostra experiència garanteix la satisfacció dels nostres clients.

Entre d’altres, les nostres activitats més comunes són:

Etiquetar productes

L'encaixat i la col.locació d'estotjos

Displays.

Registres numèrics: números de sèries, lots, etc.

Packaging

Des de fa més d’un segle, les mercaderies es venen envasades i el packaging els dona una resposta a la necessitat dels fabricants per poder presentar els seus productes en un mercat cada cop més competitiu. Existeixen diversos tipus de packaging. Entre ells, podem destacar-ne, d’una banda, el packaging retràctil, que consisteix en adaptar un material retràctil per tota la superfície del producte per permetre d’obtenir noves presentacions, promocions, agrupacions de diversos objectes, etc. D’una altra, destaquem el packaging d’envasat Flow Pack, que permet d’envasar diversos productes amb dimensions diferents, la qual cosa ofereix un canvi de format a l’envasat del producte i sense sobredimensionar els envasos clàssics.

Packaging retràctil.

Packaging Flow Pack.

packaging
Colocación de sleeves

Col.locació de sleeves

Sovint, la manipulació dels productes industrials o comercials, és un procés productiu que requereix una alta activitat manual per tal d’aconseguir la presentació del producte final, segons sigui la demanda de cada client. L’ èxit de les manipulacions és la qualitat i s’aconsegueix un cop estudiat cada projecte de manera personalitzada individualment. La nostra experiència garanteix la satisfacció dels nostres clients.

Sleeve decoratiu.

Sleeve promocional.