Enclavaments laborals

Fa referència a la contractació de serveis, dins la pròpia empresa a un Centre Especial de Treball, per al desenvolupament d’una activitat productiva.

L’enclavament laboral és una fòrmula de relació comercial entre el mercat ordinari i un Centre Especial de Treball. Es tracta d’un instrument per a la creació de treball per a aquelles persones que pateixen alguna discapacitat i la seva possible incorporació al mercat ordinari.

Aquesta mesura s’ofereix a les empreses amb més de cinquanta treballadors, per al compliment de la LISMI, a l’apartat on s’extableix l’obligació de reservar el 2% de treballadors amb discapacitat.