certificaciones miton

Certificacions

  • ISO 9001
  • RSIPAC/RGSEAA (Registre sanitari d’indústries i productes alimentaris de Catalunya / Registre general sanitari d’empreses alimentàries i aliments).
  • Productos cosmètics
  • CET (Centre Especial de Treball).
  • CAE (Codi d’Activitat i Establiment, Dipòsit Fiscal de begudes alcohòliques).
  • Laboratori de Condicionament Secundari per parafarmàcia i productes cosmètics
Abrir chat